Moderna Museet Stockholm
Nyhet 15.02.16

Moderna Museets förvärv 2013–2015

Eva Löfdahls Pearls of Circulation ställdes ut på Galerie Nordenhake 2013, och förvärvades av Moderna Museet samma år.

Eva Löfdahls Pearls of Circulation ställdes ut på Galerie Nordenhake 2013, och förvärvades av Moderna Museet samma år.

Kunstkritikk har i en serie artiklar undersökt inköpspolitiken hos de tre nordiska museerna Museet for Samtidskunst i Oslo, Moderna Museet i Stockholm och Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. Vi har uppmärksammat hur det går till när museerna köper in konst och tar ställning till donationer, hur de agerar på marknaden och vilka ambitioner och strategier de har för sina samlingar. Vi har också uppmärksammat vilka inköpssummor museerna har att röra sig med, och i vilken grad de är beroende av privata donationer.

Museernas inköp blir sällan föremål för offentlig debatt, och museerna själva saknar till stor del strategier för att informera om nya förvärv. Betydelsefulla donationer uppmärksammas i media, men som helhet förblir förvärven okända för de flesta. Ändå är det genom sin inköpspolitik som ett museum bygger vidare på sitt historiska arv, och tar ställning till vilken konst som bevaras för framtiden. Här ryms en större diskussion om museet som historisk aktör, bortom den kortsiktighet som alltid riskerar att dominera i nuet.

Vilken konst har de nordiska museerna förvärvat, och vad säger förvärven om deras konstnärliga prioriteringar och hur de agerar som offentliga institutioner? Som underlag för vidare diskussion publicerar Kunstkritikk översikter över de senaste tre årens förvärv på Museet for Samtidskunst, Moderna Museet och Statens Museum for Kunst.

Meriç Algün Ringborgs Becoming European (2012) förvärvades av Moderna Museet 2013. Verket ställdes ut i konstnärens separatutställning på Moderna Museet 2014.

Meriç Algün Ringborgs Becoming European (2012) förvärvades av Moderna Museet 2013, och ställdes ut i konstnärens utställning på Moderna Museet 2014.

Moderna Museet samlar konst från 1900 till idag, och den kompletta listan över de senaste tre årens förvärv rymmer närmare 600 poster (inklusive serier och grupper av verk). Eftersom vårt huvudsakliga intresse gäller hur museet agerar i det samtida konstlivet, så har vi begränsat urvalet till verk från millennieskiftet och framåt. I vissa fall då äldre verk ingår i ett sammanhang där museet har köpt in flera verk av samma konstnär, så har även de äldre verken inkluderats i översikten. Till skillnad från Museet for Samtidskunst och Statens Museum for kunst så köper Moderna Museet även in en hel del fotografi av ett slag som inte brukar räknas till den samtida konsten. Dessa förvärv har inte heller tagits med i översikten, som syftar till att presentera ett jämförbart material för de nordiska museerna. 

Översikten är alltså inte representativ för Moderna Museets inköpspolitik som sådan, och det är värt att understryka att nya förvärv görs med utgångspunkt i den befintliga samlingen. Däremot ger den en uppfattning om vilka samtida verk och konstnärskap som museet har prioriterat under 2000-talet. Förvärven listas år för år, och i alfabetisk ordning efter konstnärens namn

*

2013

Meriç Algün Ringborg, Ö (The Mutual Letter), installation, 2011.

Meriç Algün Ringborg, Becoming European, verk på papper, 2012.

Trisha Baga, Hercules, video, 2012.

Petra Bauer, Fallet Josef, video, 2003. 

Petra Bauer, Samtal: Stina Lundblad-Dabrowski möter Petra Bauer, video, 2010.

Helene Billgren, Flickor med motiv, måleri, 2010.

Miriam Bäckström, Smile as if we have already won, textil, 2012.

José León Cerrillo, Substraction Screen 2, skulptur, 2014.

José León Cerrillo, Substraction Screen 3, skulptur, 2014.

Phil Collins, zašto ne govorim srpski (na spskom), video, 2008.

Nathalie Djurberg, On Fire, video, 2006.

Cecilia Edefalk, fem fotografier ur serien Krank, 2011.

Olafur Eliasson, The Sandstorm Park, installation,1999.

Matias Faldbakken, Mail Box Cut, skulptur, 2013 & Flat Box #24, måleri, 2013.

Gunnar Frössén, Utan titel (II), måleri, 2006.

Jens Fänge, En liten pjäs om natten, måleri, 2013.

Isa Genzken, Oil XII, installation, 2007.

Rachel Harrison, The Duck Hunter, skulptur,  2012.

Karl Holmqvist, The K Protocol, affisch, 2013.

Matias Faldbakkens Mail Box Cut ställdes ut på Carl Kostyál i Stockholm 2013, och förvärvades av Moderna Museet samma år.

Matias Faldbakkens Mail Box Cut ställdes ut på Carl Kostyál i Stockholm 2013, och förvärvades av Moderna Museet samma år.

Karl Larsson, Nothing Escapes Definition (Under Glass), installation, 2010.

Karl Larsson, Nothing Escapes Definition (Above Glass), installation, 2010.

Karl Larsson Parrot, bok, 2012.

Louise A Lawler, Eye Contact, skulptur, 1999/2000.

Charles Long, Direction of My Home, installation, 2003/2004.

Eva Löfdahl, Pearls of Circulation, installation, 2012.

Tala Madani, Morris Men, måleri, 2012.


Mark Manders, Room, Constructed to Provide Persistent Absence, installation, 2001–2002.

Bjarne Melgaard, Beyond Death, teckning, 2011.

Bjarne Melgaard, Kill me before I do it myself, installation, 2001–2002.

Oscar Murillo, The problem of digesting something that’s bigger than you can handle? #2, installation, 2013.

Heinz Müllner, Rullstol för barn, skulptur, u.å.


Hermann Nitsch, Untitled (Schüttbild/Splash painting), måleri, 2009

Karin Ohlin, Dörr utan handtag III & Dörr med handtag IV, skulptur, 2012.

Gabriel Orozco, fem obetitlade verk från 1995–2003.

Susan Philipsz, I See a Darkness, video, 2008.

Tobias Rehberger, Cumulus Infection 9MO, installation, 2013.

Fia-Stina Sandlund, Konstnärsklubben, installation, 2002–2004/2014.

Thomas Scheibitz, två obetitlade teckningar och en skulptur, 2004.

Fredrik Værslev, Untitled, måleri, 2013.

Haegue Yang, Swedish Villa, skulptur, 2012.

Uglycute, Sonic House, installation, 2013.

Anders Widoff, anteckning, måleri, 2012.

Dan Wolgers, En intuitivt sorterad osortering av verk från 1980–2013, 2013.

Christine Ödlund, Grönt brus, video, 2013. 

Christine Ödlund, Röststudie, teckning, 2013.

 

2014

Georges Adéagbo, La naissance de Stockholm..!, installation, 2014.

Etel Adnan, fyra obetitlade målningar från 1973, 2013 & 2014.

Kader Attia, Open Your Eyes, installation, 2010.

Joe Bradley, Title TBC, måleri, 2013.

Christodoulos Panayiotous Days and Ages producerades till konstnärers utställning på Moderna Museet 2013–2014.

Christodoulos Panayiotous installation Days and Ages producerades och köptes in i anknytning till konstnärers utställning på Moderna Museet 2013–2014.

Nina Canell, Glances, skulptur, 2014
.

Nina Canell, Perpetuum Mobile (25kg), installation, 2009.

Nina Canell, Brief Syllables (Contagious), installation, 2014.

Nina Canell, Halfway Between Opposite Ends, skulptur, 2010.

Enrique Martínez Celaya, The Cascade, skulptur, 2013.

Lena Cronqvist, Vid graven, eldar (Giottos änglar), måleri, 2009.

Maria Hedlund, 25 fotografier ur serien Någon sorts kunskap #1, 2014.

Katrine Helmersson, Amour: le rouge et le noir, installation, 2014.


John Henderson, Cast, måleri, 2013.

John Henderson, Cleanings, måleri, 2010.

Tamara Henderson, The Spirit of Garfield (in spite of NH), video, 2012.

Yngve Holen, Sensitive 2 Detergent, Progress Through Technology, skulptur, 2013.

Sadaharu Horio, Pen Pen Art, konst på papper, 2014.

Sadaharu Horio, Gotland Blue Sky, skulptur, 2014.

Alex Israel, Lens (Blue), måleri, 2012.

Alex Israel, Self Portrait, måleri, 2013.

Sture Johannesson, Mindblowing, konst på papper, 2011.

Klara Lidén, Untitled (Trashcan), skulptur, 2010

Nate Lowman, Optimus Prime, skulptur, 2013.

Tomas Lundgren, Gaze I, måleri, 2014. 

Tomas Lundgren, Gaze II, måleri, 2014.

Maria Miesenberger, Reflection on the Presence of Love 1–3, fotografi, 2013.

Martina Müntzing, Jag tänker på det imorgon, måleri, 2013–2014.

Rivane Neuenschwander, Word/World, video, 2001.

David Ostrowski, F (Between Two Ferns), måleri, 2013.

David Ostrowski, F (Imagine if), måleri, 2013.

Christodoulos Panayiotou, Days and Ages, installation, 2013. 

Christodoulos Panayiotou, Untitled, fotografi, 2013.

Christodoulos Panayiotou,The Office, måleri, 2012.

Ulf Rollof, Prison Break, 2009.

Emily Roysdon, Sense and Sense, video, 2010.

Lina Selander, När solen går ner är den alldeles röd, sedan försvinner den, video, 2008.

Lina Selander, Model of Continuation, video, 2013.

Trisha Bags Hercules (2012) köptes av Moderna Museet 2013.

Trisha Bagas Hercules (2012) köptes av Moderna Museet 2013.

Kjell Strandqvist, Bländade Blad nr 4, måleri, 2013.


Rirkrit Tiravanija, sex verk ur serien untitled 2010 (angst essen seele auf – september 18, 2008), måleri, 2010.

Rirkrit Tiravanija, untitled 2013 (on ne peut pas simuler la liberte), installation, 2013.

Rirkrit Tiravanija, Riot Kitchen, 2002.

Sophie Tottie, Written Language (line drawings XV), konst på papper, 2009.

Sophie Tottie, Written language (line drawings XVI), konst på papper, 2009.

Fredrik Værslev, Untitled (LC Garden Painting #2), måleri, 2014.

John Zurier, Untitled, måleri, 2010.

 

2015

Fia Backström, Arbetaren genom tiderna, installation, 2010.

Louise Bourgeois, Quilting, textil, 1999.

Louise Bourgeois, Janus Fleuri, skulptur, 1968.

Louise Bourgeois, Blue Is the Color of Your Eyes, konst på papper, 2008.

Joe Bradley, Double Runner, måleri, 2015.

Egle Budvytyte, In the Absence of Miracles: the Twilight and the Loop, video, 2014.

José León Cerrillo, Space occupied by zero, installation, 2014.

Dan Colen, Poor me! Poor me! Pour me another drink!, måleri, 2014.

Alex Da Corte, A Night in Hell (Part 1), video, 2014.

Alex Da Corte, Untitled, installation, 2015.

Alex Da Corte, Join or Die, måleri, 2015.

Trisha Donnelly, Untitled, video, 2014.

Ann Edholm, Trotz I, måleri, 2014.

Olafur Eliasson, Model Room, installation, 2003.

Günther Förg, Coney Island, måleri, 2000.


Michel Majerus, Gewinn, måleri, 2000.

Marysia Lewandowska, How Public is the Public Museum?, 2010.

Klara Lidén, 550 Jamaica Ave, video, 2004.

Helen Mirra, Waulked Triangle, textil, 2015.

Katja Novitskova, Approximation (Pinocchio lizard), fotografi, 2014

Sigmar Polke, Untitled, måleri, 2000.

Håkan Rehnberg, Utan titel, måleri, 2014.

Amy Sillman, Sleepwalker, måleri, 2015.

Rosemarie Trockel, After the Hunt, måleri, 2013
.

Rosemarie Trockel, Study for After the Hunt, måleri, 2013.

Rosemarie Trockel, Cluster III, installation, 2014–2015.

Fredrik Værslev, Untitled, måleri, 2013.

Adrián Villar Rojas, från serien Los teatros de Saturno, skulptur, 2014.

Adrián Villar Rojas, från serien Pedazos de las personas que amamos (Pieces of the People We Love), skulptur, 2007.

Annika von Hausswolff, The Photographer, fotografi, 2015.

Tris Vonna Michell, Postscript IV (Berlin), installation, 2014.

Martin Wickström, French Connection, installation, 2015.

Akram Zaatari, Letter to a Refusing Pilot, installation, 2013.

Kader Attias diabildspel Open Your Eyes (2010) köptes in av Moderna Museet 2014, och visades i Efter Babel 2015.

Kader Attias diabildspel Open Your Eyes (2010) köptes in av Moderna Museet 2014, och visades i Efter Babel 2015.

Artikeln uppdaterades 17 februari, klockan 12.10. 

 1. Kommentar från Frans Josef Petersson

  Det är sant att det finns några äldre verk i översikten, men dessa ingår då i ett sammanhang där museet har köpt in ett flertal verk av samma konstnär. Ex: “Gabriel Orozco, fem obetitlade verk från 1995–2003.” I de fallen hade det blivit märkligt att enbart ta med det eller de verk som befinner sig på ena sidan av ett visst årtal. Detta är värdefulla synpunkter, och uppgifterna har nu korrigerats i artikeln.

 2. Kommentar från Ulrika Pilo

  Tack för ditt svar. Ändå har ni valt att ha med andra verk från 90-talet och till och med 60-talet. Inte helt konsekvent.

 3. Kommentar från Frans Josef Petersson

  Tack för era frågor och kommentarer! Målet med översikten är att presentera ett läsbart material som gör det möjligt att jämföra inköpsstrategierna för samtida konst mellan de nordiska museerna. Att vissa fotografiska förvärv har valts bort beror på att Moderna Museet – till skillnad från Nasjonalmuseet och Statens Museum för konst – köper in en hel del fotografer som inte brukar räknas till den samtida konsten (från Irving Penn över Agneta Ekman till Anders Petersen osv). Det som förr hette Fotografiska Museet är ju sedan 90-talet integrerat med Moderna Museet. Det handlar alltså inte om en konstnärlig värdering från vår sida, och listan innehåller ju också en hel del verk utförda i fotografiska tekniker. Även historiska verk valdes bort ur Modernas annars väldigt omfattande lista på inköp, för att på ett tydligare sätt lyfta fram just den samtida konsten. Millennieskiftet fick vara bortre gräns, och Sirous Namazis verk gjordes redan på 90-talet, och kom därför inte med i översikten. Detta är ju på inget vis principer huggna i sten, utan pragmatiska överväganden i syfte att åstadkomma en mer läs- och jämförbar översikt. För den kompletta listan får ni vänd er till Moderna Museet!

 4. Kommentar från John Sundin

  Ändå en rätt otrolig samling ny samtidskonst i folkets ägo, och då är ändå inte moderna klassiker (typ Picasso & Duchamp) med. Intressant att se denna lista även om den inte är komplett (600 verk, skriver Frans Josef).

 5. Kommentar från Ulrika Pilo

  Jag noterade att ni har missat Sirous Namazi “Sirous Telling Jokes” som köptes in 2013. http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/search$0040/2/primaryMaker-asc?t:state:flow=7dc92d58-5480-4224-b75b-aacbe58c035f

 6. Kommentar från Nina Strand

  På hvilken måte faller fotografiet utenfor samtidskunsten i 2016, Frans Josef Petersson? “Vi har också valt bort museets inköp av fotografi, som delvis faller utanför samtidskonsten.”

Skriv en kommentar
Name (only post under your real name are allowed)*:

E-post (visas inte)*:

Kommentar*:

Send

Læserindlæggene er en vigtig del af Kunstkritikk. Vi er derfor meget glade for at du bidrager til vores læserforum. Vi beder alle følge vanlige regler for høflighed. Husk at du er ansvarlig for dine egne indlæg. Vi godtager derfor kun indlæg under fuldt navn.

Redaktionen læser ikke indlæg før publicering, men følger debatten fortløbende. Vi forbeholder os ret til at fjerne indlæg som er usaglige, indeholder personangreb eller som vi af andre grunde finder upassende. Dette sker uden forhåndsvarsel, og efter skønsbaserede vurderinger foretaget af redaktionen. I læserindlæg godtages kun tekst, ingen billeder, video, html-kode el. lign. Lykke til med debatten!