Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (41)
Senaste sex månaderna (59)
Senaste tolv månaderna (92)
Sedan 2003 (454)

Anette Therese Pettersen


Anette Therese Pettersen (f.1979) er freelanceskribent med mastergrad i teatervitenskap fra universitetet i Oslo, der hun skrev oppgaven «Avstand og Nærhet – en postdramatisk lesning av teatertendenser i Oslo 2004- 2006.» Hun har bakgrunn i litteratur- og kjønnsstudier.


En komatisert livsform
Omvendt dannelse