Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (42)
Senaste sex månaderna (55)
Senaste tolv månaderna (91)
Sedan 2003 (454)

Anne-Britt Gran


Anne-Britt Gran (Dr. Philos.) er teaterviter. Hun har i 16 år vært tilknyttet Institutt for musikk og teater (UiO) i ulike stillinger. Desiste fem årene har hun også arbeidet på Handelshøyskolen BI i Oslo der hun har undervist i ”Kultur og ledelse”. Per i dag er Gran også ansatt som forsker på prosjektet ”Kreative prosesser i tverrfaglige team” (KRITT) på NTNU, Trondheim. Hun har tidligere arbeidet som teaterkritiker i Klassekampen og Morgenbladet. Gran var redaktør for Krit.sirkelen – medlemsblad for Norsk kritikerlag i 2001-2003, og hun satt i flere år istyret i Norsk kritikerlag. Gran sitter i dag i redaksjonsrådet i Samtiden, i gruppen for ”Kultur og verdiskapning” i Polyteknisk forening og som leder for kulturgruppen i Oslo Byforum.


Peer Gynt – Wilsons images
Performance-teatrets dannelsesidealer