Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (52)
Senaste sex månaderna (67)
Senaste tolv månaderna (93)
Sedan 2003 (462)

Christer Dynna


Dynna virker som frilansredaktør, “kritiker, “journalist og fotograf og har hovedfag i kunsthistorie etter studietid ved Universitetet i Oslo og fra Sorbonne, Paris.
Dynna er engasjert som redaktør for khVERK (Tidsskriftet Kunsthåndverk) som han har utviklet i et nytt format. Tidligere har han hatt oppdrag for Positiv “ HivNorge, Dagens Næringsliv, Tidsskriftet Løvetann, Maison Interiør og design og Radio Paris-Oslo.


Jubileumsnærvær
Å ommøblere våre blikk
Kildesortering for mediebrukere
En himmel full av stjerner…
Grotesker
Ekstremvold “ for øret