Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (54)
Senaste sex månaderna (69)
Senaste tolv månaderna (94)
Sedan 2003 (463)

Christian Skovbjerg Jensen


Christian Skovbjerg Jensen (f. 1974) er kurator og leder af Inter Arts Center, en interdisciplinær platform for kunstnerisk forskning i Malmø.


Monument over kernefamilien