Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (54)
Senaste sex månaderna (69)
Senaste tolv månaderna (92)
Sedan 2003 (463)

Eirik Høyer Leivestad


Eirik Høyer Leivestad (f. 1984) er utdannet filosof og jobber som foreleser, skribent og oversetter.


From Development to Entanglement
Fra utvikling til innvikling