Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (37)
Senaste sex månaderna (53)
Senaste tolv månaderna (99)
Sedan 2003 (416)

Espen Hammer


Espen Hammer er Lecturer i filosofi ved University of Essex og professor i samme fag ved universitetet i Oslo. For tiden jobber han med en bok om Adornos politikkbegrep som vil gis ut av Routledge i 2004.


Herfra til Adorno (og tilbake igjen?)