Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (56)
Senaste sex månaderna (70)
Senaste tolv månaderna (91)
Sedan 2003 (463)

Eystein Sandvik


Eystein Sandvik er utdannet klassisk gitarist ved Norges musikkhøgskole. Han har arbeidet som musikkjournalist i NRK siden 1999, blant annet i programpostene Popfront og Musikk i brennpunktet. Han skriver dessuten på en hovedoppgave i musikkvitenskap.


Samplet naivisme, programmert nostalgi