Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (41)
Senaste sex månaderna (76)
Senaste tolv månaderna (112)
Sedan 2003 (399)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»