Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (56)
Senaste sex månaderna (70)
Senaste tolv månaderna (91)
Sedan 2003 (463)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»