Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (34)
Senaste sex månaderna (57)
Senaste tolv månaderna (90)
Sedan 2003 (451)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»