Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (40)
Senaste sex månaderna (59)
Senaste tolv månaderna (92)
Sedan 2003 (454)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»