Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (42)
Senaste sex månaderna (60)
Senaste tolv månaderna (110)
Sedan 2003 (407)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»