Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (37)
Senaste sex månaderna (64)
Senaste tolv månaderna (87)
Sedan 2003 (436)

Frode Bjerkestrand


Frode Bjerkestrand er kulturredaktør i avisen Bergens Tidende (BT).


Kunstlektorens «media speak»