Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (37)
Senaste sex månaderna (56)
Senaste tolv månaderna (103)
Sedan 2003 (409)

Gard Frigstad


Gard Olav Frigstad underviser i teori ved Statens Kunstakademi og er kunstkritiker.


Hvordan holde publikum i age