Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (33)
Senaste sex månaderna (57)
Senaste tolv månaderna (90)
Sedan 2003 (451)

Gard Frigstad


Gard Olav Frigstad underviser i teori ved Statens Kunstakademi og er kunstkritiker.


Hvordan holde publikum i age