Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (41)
Senaste sex månaderna (54)
Senaste tolv månaderna (89)
Sedan 2003 (445)

Gard Frigstad


Gard Olav Frigstad underviser i teori ved Statens Kunstakademi og er kunstkritiker.


Hvordan holde publikum i age