Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (40)
Senaste sex månaderna (59)
Senaste tolv månaderna (92)
Sedan 2003 (454)

Gard Frigstad


Gard Olav Frigstad underviser i teori ved Statens Kunstakademi og er kunstkritiker.


Hvordan holde publikum i age