Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (51)
Senaste sex månaderna (63)
Senaste tolv månaderna (88)
Sedan 2003 (430)

Gard Frigstad


Gard Olav Frigstad underviser i teori ved Statens Kunstakademi og er kunstkritiker.


Hvordan holde publikum i age