Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (39)
Senaste sex månaderna (66)
Senaste tolv månaderna (88)
Sedan 2003 (437)

Halvor Haugen


Halvor Haugen er skribent og er utdannet som billedkunstner.


Nye kontrollgrep eller en mer vital og genreoverskridende kunstutdanning?
Redaksjonell estetikk