Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (54)
Senaste sex månaderna (69)
Senaste tolv månaderna (94)
Sedan 2003 (463)

Ingmar Meland


Ingmar Meland (f. 1966) er filosof. Han er for tida stipendiat ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen, og skriv ei avhandling om Ernst Cassirers kulturfilosofi.


Sannheten i maleriet