Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (52)
Senaste sex månaderna (67)
Senaste tolv månaderna (93)
Sedan 2003 (462)

Lars Vilks


Lars Vilks er kunstner och konstteoretiker og doktor i kunstvitenskap. Han er mest kjent for sitt kunstprosjekt Nimis (1980- ) kontroversielle og ulovlige konstruksjoner i Kullabergs naturreservat i Skåne. I dette prosjektet inngår også den virtuelle nasjonen Ladonia som ble opprettet i 1996 (www.ladonia.com). Vilks har arbeidet ved Statens Kunstakademi i Oslo 1988-93 og som professor i konstteori ved Kunstakademiet i Bergen 1997-2003. Hans seneste større separatutstilling var på Moderna Museet, Stockholm, 2004. Noen av hans utgitte bøker: Det konstnärliga uppdraget (1999), Teori om allting (2002), Myndigheterna som konstnärligt material (2003), Spartips (2004).


Kunstnerisk kvalitet i det utvidede feltet
Svar til Dag Solhjell om Odd Nerdrum og den institusjonelle kunstteorien
Nedtelling til Documenta, siste del
Østerrike über alles – Nedtelling til Documenta, del 4
Mitt skip er lastet med «Die Regierung» – Nedtelling til Documenta, del 3
Molekylær gastronomi och bildets spekulative estetikk “ Nedtelling til Documenta, del 2
Nedtelling til Documenta 12
Kunstfeminismen
Livet etter akademiet
Den lunkne pluralismen
To whom it may concern
En dag på jobben
To pretend, I actually do the thing: I have therefore only pretended to pretend