Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (55)
Senaste sex månaderna (70)
Senaste tolv månaderna (91)
Sedan 2003 (463)

Lilly Vinje


Lilly Vinje er født i 1975. Hun har master i kunsthistorie (foto). Arbeider som drifts- og fritidsleiar i eit prosjekt for unge og ungdommar ved kreftavdelinga på Haukeland universitetssjukehus, der hun og er involvert i utsmykking. Har erfaring frå kunstformidling, forelesing, skule/SFO/barnehage og har drive Vinje skulpturvandring.


Tvilen skal komma oss til gode
Kven bryr seg om kven som snakkar i reproduksjonen sin tidsalder?
Synleggjerande kamuflasje
Mikrofonstativ og overflatebehandling
Som å koma heim
Utan substans, alvor og fotfeste