Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (54)
Senaste sex månaderna (69)
Senaste tolv månaderna (92)
Sedan 2003 (463)

Mikal Hem


Mikal Hem (1973) er journalist og politisk kommentator med Afrika og utviklingspolitikk som spesialområder. Cand. Philol. med hovedfag i filosofi.


Sterke skjønnheter