Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (56)
Senaste sex månaderna (71)
Senaste tolv månaderna (92)
Sedan 2003 (467)

Ole Jacob Madsen


Ole Jacob Madsen (f. 1978) er utdannet psykolog og filosof fra Universitetet i Bergen hvor han bl.a. har arbeidet med tematikker som overskridelse og modernitetsteori og modernitetskritikk.


Kunstneren som ville være en av gutta