Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (39)
Senaste sex månaderna (58)
Senaste tolv månaderna (91)
Sedan 2003 (453)

Oscar Svanelid


Oscar Svanelid är doktorand i konsthistoria vid Södertörns Högskola, och arbetar på en avhandling om relationer mellan konst och liv inom brasiliansk konst från modernism till postmodernism.

Oscar Svanelid is a PhD student in art history at Södertörn University in Stockholm, and is writing a thesis on the relation between art and life in Brazilian art from modernism to postmodernism.


Islams ljus
Modernismen ur egyptisk synvinkel
Den väsentliga färgen
A Return to the Objects
Dynamiska och mindre dynamiska objekt