Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (54)
Senaste sex månaderna (69)
Senaste tolv månaderna (92)
Sedan 2003 (463)

Paal Andreas Bøe


Paal Andreas Bøe (f. 1977) har studert litteratur, film og fotografi i Lyon (Université Lumière), og senere filosofi og nordisk litteratur på NTNU. Bøe er cand.philol. på en hovedoppgave om Dag Solstad.


Et blikk på Taiwans kunstscene
Hva holder Istanbul-biennalen i live?