Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (43)
Senaste sex månaderna (56)
Senaste tolv månaderna (91)
Sedan 2003 (454)

Peter Aronsson


Peter Aronsson är rektor och professor i historia vid Linnéuniversitet. 2010–2013 ledde han forskningsprojektet European National Museums: Identity politics, the uses of the past and the European Citizen (EuNaMus)


Vad gör ett nationalmuseum?