Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (53)
Senaste sex månaderna (64)
Senaste tolv månaderna (92)
Sedan 2003 (428)

Wencke Qvale


Wencke Qvale er universitetslektor i kunsthistorie ved Institutt for kunst, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.


Kulturredaktørens «art speak»