Skribenter
|
Senaste månaden
Senaste tre månaderna (34)
Senaste sex månaderna (57)
Senaste tolv månaderna (90)
Sedan 2003 (451)

Kim West


Kim West var Kunstkritikks nordiska redaktör i Stockholm hösten 2011- februari 2014. Kritiker, medlem av redaktionerna för tidskrifterna SITE och OEI, samt doktorand i estetik vid Södertörns Högskola.


Successful Launch of Three-Stage Canonization Rocket
Lyckad uppskjutning av kanoniseringsraket
Fotografiets avstand
Manipulate the Critic
Manipulera kritiken
Framtiden är ljus
Fotografins avstånd
Offentliga angelägenheter
Inga fler väggar
Kulturpersonligheter rasar mot tidskriftsnedskärning
Death Blow to Swedish Cultural Magazines
Dödsstöt mot svenska kulturtidskrifter
Svartvit exhibitionism
Ramen, barnet
Affirmative Retrospection
Affirmativ retrospektion
Blickens pedagogik
Vild blandning på höstens Göteborgsbiennal
Visions Without Medium
Visioner utan medium
Hektisk konstvecka i Stockholm
Ny utställningsplats i Stockholm
Föreslår ny institutionsstruktur för Iaspis
Sju curatorer för årets Göteborgsbiennal
195 konstnärer: Rädda Iaspis!
Vätskebalans
Reading in the Rain
Paletten årets svenska kulturtidskrift
Tre finalister för Nordiska paviljongen
Frågorna hopar sig för Thielska Galleriet
The Meteorite’s Compassion
Meteoritens medlidande
Back to Square One
Tillbaka till ruta ett
Tårtan
I drömfabrikens ruiner
Misstänkta i Lars Vilks-målet friade
Maria Lind in the Belly of the Beast
Mordmisstänkta i Göteborg frigivna
John Peter Nilsson ny chef för Moderna Museet Malmö
Ny professor vid Kungliga Konsthögskolan
Åtalas för förberedelse till mord på Lars Vilks
I spegelrummet
Diana Baldon new Director at Index
Diana Baldon ny chef på Index
Milliken Gallery To Close
Milliken Gallery stänger
Malmö Konstmuseums chef slutar
Assemblage Degree Zero
Tio frågor: Runo Lagomarsino
Assemblagets nollpunkt
Falsk folklighet
After the White Cube
Culture: long-term care
Reading an Exhibition
Kultur: långvård
Efter den vita kuben
Förberedelse till mord – inte terror
Terrorhot mot Göteborgsbiennalen
School Begins without Diversity
Att läsa en utställning
Skolstart utan mångfald
The Concept of the Exhibition
Utställningens begrepp
Situationist Histories
Situationistiska historier
Öppna tiden
Konst och teater